20 års
bransjeerfaring med
fokus på kvalitet

20 års
bransjeerfaring med
fokus på kvalitet

HVEM ER VI

Weda er en lokal bedrift i Sandnes, etablert i 2008. Vi tilbyr renhold og utleie av personell. Kundene våre er offentlige og private virksomheter fra Egersund i sør til Stavanger i nord. Mange har vært med oss i flere år, noe vi setter stor pris på.


HØY KVALITET. Vi legger flid i arbeidet. Ethvert oppdrag skal være minst like godt utført som det forrige. Visjonen er at kundene skal assosiere oss med høy kvalitet, punktlighet og fleksibilitet. I Weda er det like selvsagt å stelle godt med egne folk som med kundene våre. Trivsel avler arbeidsglede og forebygger sykdom og sykefravær, noe både vi og kundene våre tjener på. Vi har et stabilt og godt arbeidslag, der mange har vært med oss over lengre tid.


ALT PÅ STELL. Weda er et godkjent renholdsforetak, noe som betyr at de ansatte har ansettelseskontrakt, lønn i forhold til tariff, lovpålagt forsikring, uniform, ID-kort og taushetsplikt.


OPERATIVE LEDERE. For ytterligere å sikre kvaliteten, bidrar også lederne våre i det operative arbeidet med sin faglige kompetanse og mangeårige bransjeerfaring. Daglig leder, Anne Karin Hafver, som også har eierandeler i Weda, er ofte ”i felten” og har dessuten rekruttert flere av våre dyktige renholdsmedarbeidere.


PRISING. Weda opererer med konkurransedyktige priser og er fleksible med hensyn til omfang og innhold i ethvert oppdrag.

ARBEIDSKRAFT - NÅR DU TRENGER DET