Visjonen er at kundene skal assosiere oss med høy kvalitet, punktlighet og fleksibilitet.


FORNØYDE MEDARBEIDERE. I Weda steller vi like godt med egne folk som med kundene våre. Fornøyde medarbeidere og kunder henger sammen. Trivsel avler arbeidsglede og forebygger sykdom og sykefravær, noe både vi og kundene våre tjener på.


EGET RENHOLDSKURS. Alle renholdsarbeidere i Weda gjennomføre et kurs med grundig teoretisk og praktisk opplæring før de leverer våre tjenester til kunden


STABILT TEAM. Vi har et stabilt og godt arbeidslag, der mange har vært med oss over tid, og der det er om å gjøre sitt ytterste. Vår erfaring er at skikkelig behandling gir gode, lojale medarbeidere som ikke bare utfører arbeidet med flid, men som også ser kunden. Hos oss jobber vi bevisst med måten våre ansatte møter kundene på, - de skal ta kontakt, være åpne, hyggelige og imøtekommende. Det hever arbeidskvaliteten!


OPERATIVE LEDERE. I Weda deltar lederne i det operative arbeidet på lik linje med de ansatte. Dette sikrer både kvalitet og ytelse og styrker teamfølelsen og arbeidsgleden.


ORDNER OPP. Vi stiller på timen og ordner opp umiddelbart om kunden skulle ha noe å utsette. Og vi er nøye med å påse at kvaliteten er slik vi lover.


En service og kvalitet utenom det vanlige